Phát triển kinh tế Đà Nẵng thích ứng An toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả

 


Đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Một số chỉ tiêu kinh tế suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch. Tính đến tháng 9-2021 đã có 542 doanh nghiệp giải thể và 2.297 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng; an sinh xã hội phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết.

Theo kế hoạch 185/KH-UBND về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố xác định tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công; lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các trình tự thủ tục thực hiện các dự án cảng Liên Chiểu, dự án Làng Vân, dự án di dời ga đường sắt... Đặc biệt, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nhất là hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, hiện Sở đang khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư, hỗ trợ triển khai nhanh các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, phối hợp với các bộ ngành triển khai dự án bến cảng Liên Chiểu, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Khu Công viên phần mềm số 2...

Song song với kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm "Chủ động, thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng, thí điểm đón khách du lịch quốc tế...thành phố ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 được tiếp cận nguồn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở đang tiếp tục triển khai các chương trình hoạt động kích cầu tiêu dùng nôị địa, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và giúp doanh nghiệp đẩy mạnh việc giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thành phố sẽ tổ chức chương trình “Tuần lễ kích cầu mua sắm” tại hệ thống siêu thị Mega Market Việt Nam, các trung tâm thương mại, địa điểm kinh doanh trên địa bàn... nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hoá thiết yếu chất lượng với giá cả phù  hợp.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, cùng với các giải pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, thành phố đang tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung khôi phục và phát triển kinh tế. Theo đó, phân công cụ thể các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo đối với các công trình dự án trọng lực, trọng điểm, quy mô lớn như cảng Liên Chiểu, dự án Làng Vân, dự án di dời ga đường sắt... Đồng thời, đề nghị HĐND thành phố tạo điều kiện, thông qua chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch 185/KH-UBND về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cùng với đó, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh tập trung khôi phục kinh tế và kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới, Chủ tịch Lê Trung Chinh cũng yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thực hiện các giải pháp duy trì và giải quyết việc làm, chú trọng hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng bảo đảm lao động phục vụ hoạt động sản xuất, nhất là tại các khu công nghiệp; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời.

Các sở, ngành rà soát các nhiệm vụ từ đầu năm để hoàn thành kế hoạch được giao, bám sát những nội dung văn bản chỉ đạo của thành phố, định kỳ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

CÔNG TÂM

Đăng nhận xét

0 Nhận xét