Đà Nẵng công bố bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời

Mới đây, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng) vừa công bố bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời TP Đà Nẵng đến với cộng đồng nhằm phục vụ các chuyên gia, nhà quản lý, người dân có nhu cầu.

BẢN ĐỒ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐÀ NẴNG
Đây là kết quả triển khai Dự án Phát triển năng lượng mặt trời (NLMT) tại TP Đà Nẵng (DSED) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Sau thời gian thực hiện, đến nay, Trung tâm hoàn thành hợp phần 1 của dự án: “Hỗ trợ xây dựng thể chế nhằm phát triển các khung chính sách và quy định về NLMT, thúc đẩy các dịch vụ năng lượng mặt trời tới người sử dụng cuối cùng và khuyến khích nghiên cứu và phát triển về NLMT”. Kết quả là xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ tiềm năng NLMT TP Đà Nẵng được đăng tải trên trang web: http://nlmtdanang.com.vn.

Hệ thống ứng dụng bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng là bộ phần mềm trực tuyến trên nền bản đồ số (WebGIS) được sử dụng để cập nhật, lưu trữ và quản lý một cách hệ thống dữ liệu về năng lượng mặt trời phục vụ tính toán và lập bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời (NLMT) cho thành phố Đà Nẵng và phổ biến rộng rãi trên internet để giúp các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư tư nhân, các đơn vị tài trợ, các chuyên gia tư vấn và các bên liên quan khác khi xây dựng chính sách, lập kế hoạch và đưa ra quyết định đầu tư năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng.

Với giao diện Web hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh, ứng dụng bản đồ tiềm năng NLMT Đà Nẵng cung cấp bản đồ và thông tin về: (i) tiềm năng NLMT trên mặt đất, mặt nước và trên mái nhà về mặt lý thuyết và trong cách kịch bản về các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế; (ii) Thông tin về các cơ sở điện mặt trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; (iii) Công cụ truy cập thông tin NLMT tương tác trên bản đồ và tính toán sản lượng điện theo các thông số dự án dự kiến.

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng (DSED) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho TP Đà Nẵng từ tháng 7/2017. Sau khi tiếp nhận dự án, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định giao cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng triển khai thực hiện, và đến nay đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ tiềm NLMT cho TP Đà Nẵng để phục vụ nghiên cứu, phát triển năng lượng.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét