Giá cửa nhôm kính 1 cánh

Cửa đi 1 cánh mở quay (Adoor Xingfa) 

  • Độ dày nhôm: 2 mm (+/- 5%)
  • Kính: Dày 8mm cường lực
  • Phụ kiện: Đồng bộ tiêu chuẩn Adoor
Giá cửa nhôm kính 2 cánh

Cửa đi 2 cánh mở quay (Adoor Xingfa)

  • Độ dày nhôm: 2 mm (+/- 5%)
  • Kính: Dày 8mm cường lực
  • Phụ kiện: Đồng bộ tiêu chuẩn Adoor
Cửa đi nhôm kính

Cửa đi 4 cánh mở quay (Adoor Xingfa)

  • Độ dày nhôm: 2 mm (+/- 5%)
  • Kính: Dày 8mm cường lực
  • Phụ kiện: Đồng bộ tiêu chuẩn Adoor

Đăng nhận xét

0 Nhận xét